Verbindend leiderschap

In een krachtige organisatie staan betrokken medewerkers altijd klaar voor de toekomst. Zij zijn flexibel en wendbaar. Wil jij weten of jouw organisatie krachtig genoeg is en hoe je betrokkenheid kunt vergroten door leiderschap?

Neem contact met ons op

Onze visie

Een krachtige organisatie is altijd klaar om op veranderingen in te spelen

Het tempo van veranderingen gaat omhoog. De trends van morgen hebben invloed op het handelen van vandaag. En wat vandaag nieuw is, is morgen alweer verouderd. Daarom wordt de wendbaarheid van jouw organisatie en de flexibiliteit van alle medewerkers en teams steeds belangrijker.

HRMORe heeft Verbindend leiderschap ontwikkeld om organisaties krachtiger en wendbaarder te maken. Met dit programma maken alle medewerkers, in alle lagen van de organisatie, zich sterk waarvoor ze staan en gaan zij zich vanuit passie en toewijding verantwoordelijk voelen voor het bijdragen aan de doelen van de organisatie.

Sta jij dagelijks voor de uitdaging om snel en flexibel te reageren op veranderingen?

Pro-actief

Verbindend leiderschap

De start van het programma Verbindend leiderschap is het interactief en pragmatisch ontdekken van de stip op de horizon en de normen en de waarden van de organisatie. Een onmisbare stap om richting te kunnen geven aan de gewenste structurele en culturele veranderingen.
Daarna werken we aan het leggen van noodzakelijke verbindingen tussen mensen, organisatiedoelen en vakkennis. Op alle niveaus in de organisatie, met betrokkenheid van zowel medewerkers als managers. Met als belangrijk resultaat gemeenschappelijk gedragen organisatiedoelen en kernwaarden.
Vanaf dat moment kan elke individuele medewerker en elk team met passie het eigen talent inzetten en verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van een hoogwaardige en betrokken bijdrage.

Flexibel

Inspelen op veranderingen

Sta jij dagelijks voor de uitdaging om snel en flexibel te reageren op veranderingen? Sta je aan de vooravond van een koersverandering of een strategische heroriëntatie van jullie organisatie? Of wil het niet vlotten met een lopende verandering?
Wacht dan niet af, maar ga pro-actief aan de slag! Verbindend leiderschap is een door ons ontwikkeld interactief programma om je daarbij te helpen. Samen gaan we aan de slag om jullie organisatie sterk te maken, zodat het ook in tijden van veranderingen mogelijk blijft jullie organisatiedoelen te realiseren.

De aanpak van Verbindend leiderschap

Aftrap

Stip zetten op de horizon om de verandering te gaan managen.
Interactief en pragmatisch ontdekken we – opdrachtgever en HRMORe – samen de organisatiedoelen en kernwaarden van jullie organisatie. Daaruit formuleren we de (afgeleide) productdoelen, de normen en waarden, zodat voor iedereen duidelijk is waar de organisatie voor staat en wat de organisatie van mensen verlangt.

Leidende coalitie

Organiseren van betrokkenheid op alle lagen van de organisatie.
Om gedragenheid te organiseren in de organisatie, stellen we een leidende coalitie samen. Deze coalitie is een samenwerkingsverband uit alle lagen van de organisatie en vormen de ‘meewerkend ambassadeurs’ van de gewenste verandering.

Plan van aanpak

Een goede planning is het halve werk.
In samenwerking tussen HRMORe, opdrachtgever en leidende coalitie wordt de roadmap bepaald. Tussendoelen, activiteiten en aanpak worden als leidraad beschreven. Tussentijdse evaluatie bepaalt de snelheid van het traject, omdat je wilt kunnen meten en evalueren of de verandering nog volgens planning verloopt. Uiteindelijk bepaal je hier de samenhang van de aanpak over de schijven organisatie, vak/product/dienst en mensen.

Vak/product/dienst

Bepalen wat de toegevoegde waarde is voor de klant en de markt.
Wie zijn we en wat doen we eigenlijk? En hoe ziet dat er over x jaar uit? Door inzicht te krijgen en te houden in hoe het vak/product/dienst zich moet gaan ontwikkelen, kunnen we ook de weg bepalen van de verandering naar die gewenste situatie. En niet alleen intern, maar ook hoe vakgenoten er tegenaan kijken en welke invloed je op de markt kunt uitoefenen.

Mensen

Mensen in hun kracht zetten.
Door mensen bewust te maken van hun toegevoegde waarde voor de organisatiedoelen, waardoor zij vanuit betrokkenheid keuzes maken. Waarbij zij weten wat hun sterktes en aandachtspunten zijn, wat hun ideale rol is en hoe zij optimaal kunnen samenwerken om te kunnen excelleren.

Aftrap

Interactief en pragmatisch ontdekken we – opdrachtgever en HRMORe – samen de organisatiedoelen en kernwaarden van jullie organisatie. Daaruit formuleren we de (afgeleide) productdoelen, de normen en waarden, zodat voor iedereen duidelijk is waar de organisatie voor staat en wat de organisatie van mensen verlangt.

Leidende coalitie

Om gedragenheid te organiseren in de organisatie, stellen we een leidende coalitie samen. Deze coalitie is een samenwerkingsverband uit alle lagen van de organisatie en vormen de ‘meewerkend ambassadeurs’ van de gewenste verandering.

Plan van aanpak

In samenwerking tussen HRMORe, opdrachtgever en leidende coalitie wordt de roadmap bepaald. Tussendoelen, activiteiten en aanpak worden als leidraad beschreven. Tussentijdse evaluatie bepaalt de snelheid van het traject, omdat je wilt kunnen meten en evalueren of de verandering nog volgens planning verloopt. Uiteindelijk bepaal je hier de samenhang van de aanpak over de schijven organisatie, vak/product/dienst en mensen.

Vak/product/dienst

Wie zijn we en wat doen we eigenlijk? En hoe ziet dat er over x jaar uit? Door inzicht te krijgen en te houden in hoe het vak/product/dienst zich moet gaan ontwikkelen, kunnen we ook de weg bepalen van de verandering naar die gewenste situatie. En niet alleen intern, maar ook hoe vakgenoten er tegenaan kijken en welke invloed je op de markt kunt uitoefenen.

Mensen

Door mensen bewust te maken van hun toegevoegde waarde voor de organisatiedoelen, waardoor zij vanuit betrokkenheid keuzes maken. Waarbij zij weten wat hun sterktes en aandachtspunten zijn, wat hun ideale rol is en hoe zij optimaal kunnen samenwerken om te kunnen excelleren.

Gebruik onze kennis en ontdek hoe je de kracht van jullie organisatie kunt vergroten.

Hoe sterk is jouw organisatie bij veranderingen?

Bevindt jouw organisatie zich in een snel veranderende omgeving? Denk je teambuilding nodig te hebben om sterker te staan? Sta je voor een strategische (her)oriëntatie? Of verwacht je binnenkort veranderingen van koers of beleid binnen jouw organisatie? Maak dan gebruik van onze kennis en ontdek hoe je de kracht van jullie organisatie kan verbeteren.

Denise