Veranderen in overheidsomgevingen

De burger centraal, integrale dienstverlening, Common Ground, ontzuiling. Met onze jarenlange ervaring met veranderprogramma’s in overheidsomgevingen staan wij jullie graag bij!

Even sparren? Geheel vrijblijvend uiteraard!

Flexibiliseren om te overleven

Veranderingen gaan steeds sneller

De wereld, de politiek, de burger, de medewerker… alles is volop in beweging en veranderingen volgen elkaar sneller op. We zijn nog niet eens uit de corona crisis, en we moeten al omgaan met de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. De burger weet steeds beter wat hij/zij/het wil.  Men vraagt meer maatwerk en eist een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De overheid wil in roerige tijden houvast en koers kunnen bieden. Maar het politieke landschap versplintert verder. En dat juist in tijden waarin stabiliteit, koers en betrokkenheid van burger en maatschappij steeds belangrijker lijkt te worden.

Koers en houvast. Dit vraagt om een overheid die stabiliteit biedt, toegankelijk is en tegelijkertijd meebeweegt met de veranderingen die de maatschappij van haar verlangt. Dit is een ontwikkeling die niet van vandaag op morgen ingezet is. Het vraagt om strategie en veranderingen van binnenuit, van cultuur, van organisatie inrichting, van flexibele werkprocessen. Maar ook medewerkers met kennis die deze koers helpen inzetten en begeleiden. HRMORe Overheid biedt daarom het schaap met 10 poten!

Veranderen gaat niet vanzelf. Daar is brede kennis, kunde en ambitie voor nodig.

De juiste begeleiding

Verandermanagement

Wij trainen, ontwikkelen en coachen onze medewerkers tot schapen met 10 poten. Zo krijgen bijvoorbeeld onze projectleiders, opgavemanagers en scrummasters een brede blik op het verandervak. Met deze kennis en ervaring kunnen zij jullie projecten en programma’s opzetten, begeleiden en implementeren. Van trainees tot ervaren professionals. Ondersteund met een intensief coaching traject, gespecialiseerde opleidingsprogramma’s en gerichte persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers zijn de sleutel tot flexibilisering

Coaching met De Vijfde Stap

Vaak moeten medewerkers even wennen aan het idee dat er zaken gaan veranderen. Of erger: dat veranderen de enige constante wordt. Sommige mensen vinden dit spannend, sommigen willen vasthouden aan het oude bekende, en sommigen willen (mee)bewegen maar weten niet hoe. Coaching geeft een steun in de rug als het gaat om het maken van nieuwe keuzes, om te gaan met de spanning van veranderingen of om met meer vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken.

Samen sterk met HRMORe Overheid

 • Toepasbaar in jullie organisatie
  Door inzet van onze medewerkers met brede kennis op gebied van informatie- en procesmanagement pakken we gezamenlijk jullie probleem of uitdaging aan en zorgen we voor veranderkracht in de organisatie.
 • Veranderen als nieuwe koers
  Door inzet van dynamische jonge mensen, bij wie veranderen in het DNA zit en wie specifiek voor jullie organisatie opgeleid worden, kan veranderen als nieuwe koers gerealiseerd worden.
 • Samenwerken loont
  In nauwe samenwerking ontwikkelen we flexibel en dynamisch inzetbare medewerkers, die na 2 jaar volledig ter beschikking van jullie organisatie staan.

 • Kennisverrijking
  Gecombineerde inzet van jonge ambitie (young professionals) en veel ervaring (senioren als coach en docent) brengt veel kennis binnen jullie organisatie.
 • Nieuwe kennis blijft
  Verankering in de organisatie door blijvende betrokkenheid van Young professionals, ook na het einde van het traject.
 • Veranderen werkt aanstekelijk
  Door het inzetten van deze nieuwe medewerkers, bij wie verandering in de genen zit, wordt de rest van de organisatie daarin meegenomen.

  Samen zijn we sterk en maken we het verschil!

Wij leveren breed inzetbaar talent om veranderingen te ondersteunen.

Maak een afspraak voor een inhoudelijk gesprek

Lopen jullie tegen een probleem of uitdaging aan en kan jullie organisatie veranderkracht gebruiken? Wij komen graag luisteren en vertellen hoe wij samen sterk zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Edwin