Onze passie is verbinden...

In totale verbondenheid kun je flexibel meebewegen op de steeds sneller ontwikkelende buitenwereld! Ben jij ook op zoek naar verbinding?

Neem contact met ons op

Door te verbinden ontstaat passie en eigenaarschap.

Veranderen is écht de nieuwe constante

Verbinden als basis voor veranderen

Wij leven in een tijdperk waarin gebeurtenissen die van invloed zijn op de wereldeconomie, maatschappij en welvaart elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Onze verwachting was dat na de Economische crisis van 2012 en de Coronacrisis een volgende impactvolle gebeurtenis niet lang op zich zou laten wachten. En inderdaad, Corona is nog niet voorbij of er ontketent zich een oorlog in Europa. Hoe snel zal de volgende impactvolle gebeurtenis zich aandienen?

Wij zien dat mens én organisatie zich continu en steeds sneller moeten kunnen aanpassen aan deze gebeurtenissen. Daarmee is veranderen écht de nieuwe constante geworden. Vanuit deze visie en vanuit onze passie tot verbinden, is onze dienstverlening ontstaan. Al onze diensten zijn erop ingericht om veranderingen te ondersteunen, begeleiden, versnellen en/of aanjagen. Van coaching tot programmamanagement, van ICT-project tot verandertraject!

Onder al onze diensten ligt de visie van verbinden...

… verbinden van mensen
… verbinden van organisatiedoelen
… verbinden van vakkennis

Samen met onze klanten zorgen we ervoor dat de medewerkers zich verbonden voelen met hun collega’s én dat de medewerkers zich verbonden voelen met de organisatiedoelen. Ook maken we verbinding met de vakkennis, die nodig is om de organisatiedoelen te verwezenlijken en die we vinden of ontwikkelen bij de medewerkers.

Verbinden is de strategie voor continu veranderen.

Is in jullie organisatie het thema veranderingen geborgd?

Als veranderen de nieuwe constante is, dan zou het thema veranderen als portefeuille of zelfs als functionele rol in iedere organisatie een plek moeten krijgen. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Graag delen wij met jullie onze gedachten hierover!

Edwin